Әулиекөл ОКЖ құжаттар қоры 2018 жылғы 1 қаңтарға 370885 бірлікті құрайды, оның  ішінде мемлекеттік тілде 90182 дана. Қор электрондық баспалармен жинақталады.


Аудандық кітапхананың кітап қоры 2018 жылғы 01.01. - 44457 дана, оның ішінде мемлекеттік тілде 8627 дана.


Каталогтар жүйесі және картотекалар:электронды, әліпбилік, жүйелі каталогтар, өлкетанулық картотекалар мақалалар енгізеді. Электрондық дерекқорлар базасы 2009 жылғы маусым айынан бастап жүргізіледі және 45253 жазба жазылған. ДБ құжаттар түрлері: кітаптар, мақалалар, CD бейнеленген. 


ОКЖ бойынша мерзімдік баспалар  атауы – 95.


Аудандық кітапхана баспасы - 58 атау.