Название Скачать
1

Жаңа кітап түсімдері

2

Аудандық кітапханаға жаңа кітаптар түсті

3

«Жаңа кітаптар».

«Жаңа кітаптар»

 
5

«Жаңа кітаптар»

 


 

Шәлекенов, У. Х. Ғылыми еңбектер [Мәтін] : Т. 4 : Ежелден түріктер отырықшы. Қазақ өркениеті / У. Х. Шәлекенов. – Алматы : Жібек жолы, 2020. – 568 б.+16 жапсырма б.

Бұл томға Қазақстан археологиясы мен этнологиясына қатысты ұзақ жылдық зерттеу еңбектері енді. Жинақ екі кітаптан тұрады. «Ежелден түріктер отырықшы» деп аталатын бірінші кітапта ғалым түрік халықтарына таңылған еуроцентристік «көшпенділер» концепциясын нақты дәлелдермен теріске шығарып, жаңа ғылыми тұжырым ұсынады. Ал осы идеяның жалғасы іспетті «Қазақ өркениеті» атты екінші кітабында түрік жұртының көнеден келе жатқан бір бұтағы болып табылатын қазақ елі өркениетінің қалыптасу тарихы мен кезеңдеріне кеңінен талдау жасайды.

Абай және қазақ социумы [Мәтін] : Т. 1 / [ред. алқасы: Е. Сыдықов т. б.] ; Еуразия ұлттық ун-ті ; «Абай академиясы» ғылыми-зерттеу ин-ты. – Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. – 294 б. – (Абай академиясы).

Ұлы Абай тұлғасын замана кеңістігінде және мәдени-рухани дәстүр жалғастығы аясында зерделеуге негізделген бұл кітапта кемеңгер ойшыл, философ ақын болмысы жаңа қырынан танытылады. Ұлттық әдеби дамудағы сабақтастық, тұлғалық қалыптасу мәселелері ғылыми танымдық тұрғыда пайымдалады. (4 томдық ұжымдық монография)

 

 

Сыдықов, Е. Абайдың ғұмырнамасы [Мәтін] : [ғылыми-танымдық дерекнама жинағы] 2-кітап / Е. Сыдықов ; [ред. алқасы : Е. Сыдықов т. б.] ; Еуразия ұлттық ун-ті ; «Абай академиясы» ғылыми-зерттеу ин-ты. – Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. – 492 б. – (Абай академиясы).

«Абай академиясы» сериясының осы басылымына архив қорларында сақталған Абай Құнанбайұлын ғұмырнамасын толықтыратын замандастарының, ұрпағының ғылыми-танымдық естеліктері еніп отыр. Ақын өмірбаяны күрделі заман, өскен орта, қайшылықты қоғам аясында қарастырылады. Естеліктерде шығармашылық жолы, қоғамдық қызметі, мінез-құлық ерекшелігі, айналасымен қарым-қатынасы жан-жақты баяндалған.

 

Жұртбай, Т. Кешегі өткен би Құнанбай... [Мәтін] / Т. Жұртбай ; [ред. алқасы : Е. Сыдықов т. б.] ; Еуразия ұлттық ун-ті ; «Абай академиясы» ғылыми-зерттеу ин-ты. – Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. – 414 б. – (Абай академиясы).

Бұл басылымда Құнанбай Өскенбай ұлына қатысты өмір шындығы мен «Абай жолы» роман-эпопеясындағы көркем шындықтың арасы салыстырылып, ұлт руханиятындағы орны сараланады. Зерттеуде бұрын беймәлім архив құжаттары, жекелеген қолжазбалар мен естелік деректері пайдаланылған.

 
 

Абай және алаш сабақтастығы [Мәтін] : тарихи-философиялық, әдеби-лингвистикалық аспект : [ұжымдық моногр.] / [ред. алқасы : Е. Сыдықов т. б.] ; Еуразия ұлттық ун-ті ; «Абай академиясы» ғылыми-зерттеу ин-ты. – Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. – 406 б. – (Абай академиясы).

Бұл басылымда абайтанудың тарихи бастауында тұрған Алаш тұлғаларының мұрасы жаңаша пайымдалып, тарихи-философиялық, әдеби-лингвистикалық аспектіде зерттелінген.

 

Қанапиянов, Б. Шығармалары [Мәтін] : екі томдық. Т. 1 / Б. Қанапиянов ; [құраст. Б. Хабдина]. – Алматы : Жібек жолы, 2020. – 560 б.+16 жапсырма б.

Қаламгердің қазақ тіліндегі екі томдық шығармалар жинағының бірінші томына оның К. Салықов, Ж. Жақыпбаев, Д. Стамбеков, Иран-Ғайып, Ө. Яшүкірқызы сынды ақындардың аударуындағы өлеңдері мен поэмалары енді. Екінші томына баспасөзге берген сұхбаттары, «Төретұмсық» повесть-хикаяты, сондай-ақ ақын-жазушылар мен зерттеушілердің қаламгер шығармашылығы туралы мақалалары мен ой-толғамдары, оған арналған өлеңдер енді.

 

Ахметов, А. Абылай хан әулиеті [Мәтін] : Хан-сұлтандар шежіресі : зерттеу : көптомдық. Т. 1 / А. Ахметов. – Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. – 376 б.

Қазақтың қайталанбас тұлғасы Абылай ханның ұрпақтарынан Ұлы жүз бен Орта жүз руларына төрелік жасап, тарихта өз орындарын алғандары жетерлік. Бұл жинақ арқылы олардың әрқайсысы туралы мағлұмат алып, бүгінгі күнге дейінгі ұрпақтарының тағдырымен танысуға болады.

 

Ахметов, А. Барақ хан әулиеті [Мәтін] : Хан-сұлтандар шежіресі : зерттеу : көптомдық. Т. 2 / А. Ахметов. – Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. – 384 б.

Кітап XVIII ғасырда өмір сүрген елеулі тұлға – Барақ сұлтанның (хан) әулетіне қатысты шежіремен таныстыра отырып, оның осы күнге дейінгі ұрпақтарының тағдырын баяндайды.

 

Ахметов, А. Сәмеке хан әулиеті [Мәтін] : Хан-сұлтандар шежіресі : зерттеу : көптомдық. Т. 4 / А. Ахметов. – Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. – 248 б.

Еңбек Орта жүз билеушісі Сәмеке хан ұрпақтарының шежіресі мен олардың тағдырынан мәлімет береді. Бүгінге дейін көлеңкеде қалып келген жаңа есімдермен танысып, олардың өміріне, кеңестік дәуірде қанаушы тап ретінде таныстырылған төре тұқымдары туралы пікірге жаңа көзқараспен қарауға ой тастайды.

Рәш, М. Бес томдық таңдамалы шығармалар жинағы [Мәтін] : Т. 3 : Шабыт шағаласы : Жырларым-сырларым... / М. Рәш. – Алматы : Ан Арыс, 2020. – 516 б.

Қаламгердің Отанға деген шексіз сүйіспеншілік, халықтар достығы, қарапайым еңбек адамдарының өмірі, бүгінгі замандас бейнесі сынды алуан тақырыпты қамтитын бес томдық таңдамалы шығармалар жинағы өмірдің өзекті мәселелерін уытты тілмен нысанаға алуымен құнды. Автордың бес томдық шығармалар жинағының «Шабыт шағаласы» атты үшінші томына әр жылдарда жазылған өлеңдері еніп отыр.

 
 

Рәш, М. Бес томдық таңдамалы шығармалар жинағы [Мәтін] : Т. 4 : Топ жарған елім : Дастандар мен толғаулар / М. Рәш. – Алматы: Ан Арыс, 2020. – 520 б.

Қаламгердің Отанға деген шексіз сүйіспеншілік, халықтар достығы, қарапайым еңбек адамдарының өмірі, бүгінгі замандас бейнесі сынды алуан тақырыпты қамтитын бес томдық таңдамалы шығармалар жинағы өмірдің өзекті мәселелерін уытты тілмен нысанаға алуымен құнды. Автордың бес томдық шығармалар жинағының «Топ жарған елім» атты төртінші томына қаламгердің соңғы жылдары жазған шығармалары (дастандар мен толғаулары) топтастырылған.

 

Рәш, М. Бес томдық таңдамалы шығармалар жинағы [Мәтін] : Т. 5 : Асыл ағалар : мақалалар жинағы / М. Рәш. – Алматы : Ан Арыс, 2020. – 416 б.

Қаламгердің Отанға деген шексіз сүйіспеншілік, халықтар достығы, қарапайым еңбек адамдарының өмірі, бүгінгі замандас бейнесі сынды алуан тақырыпты қамтитын бес томдық таңдамалы шығармалар жинағы өмірдің өзекті мәселелерін уытты тілмен нысанаға алуымен құнды. Автордың бес томдық шығармалар жинағының «Асыл ағалар» атты бесінші томына қаламгердің есімі елеулі тұлғалар туралы жазған мақалалары топтастырылған.

Естеліктегі Алаш [Мәтін] / құраст., алғы сөзін және түсініктерін жазған С. Б. Жұмағұл ; ҚР Білім және ғылым министрлігі, Л. Н. Гумилев ат. Еуразия ұлттық ун-ті ; «Алаш» мәдениет және рухани даму ин-ты. – Ғылыми-танымдық басылым. – Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. – 488 б.

Кітапта Алашорда қайраткерлерінің мемлекетшілдік сана биігіндегі жасампаздық ғұмырларының тарихи тағылымына бойлататын түрлі жанрдағы естеліктерден үзінділер берілген.

 
 

Қайсар, Әлім. Сегіз томдық шығармалар жинағы [Мәтін] : Т. 1 : Сырбай мен Ғафу: эссе-хикаят. Міржақыптың оралуы: Хикаят-сапарнама. Возвращение из небытия: Документальная повесть / Ә. Қайсар. – Астана : Фолиант, 2007. – 464 б.

Сегіз томдық шығармалар жинағында автордың әр жылдары жазылған көркем және деректі шығармалары енгізілген. Бейнелеп айтқанда, алты талғамнан тұратын: әңгімелер мен новеллалар, көсемсөздер мен фельетондар, рецензиялар мен қаз-қалпына секілді жанрларға топтастырылған дүниелер оқырмандар талғамынан шығатынына сенімі мол.

 

Бодаубай, Б. Шығармалары [Мәтін] : алты томдық. Т. 1: Повесть ; Роман ; Очерктер / Б. Бодаубай. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2020. – 400 б.

Бұл томға автордың кезінде оқушылардың ыстық ықыласына ие болған «Желсіз түнде жарық ай» повесі мен өнер адамдары жайындағы 1975 жылы Қазақстан Журналистер одағының бірінші сыйлығына ие болған және өзге де очерктері енгізілді.

 

Омарұлы, Е. Шығармалары=Сочинения [Мәтін] / Е. Омарұлы ; құраст. : М. Шуақаев ; А. Шаяхмет. – Астана : Фолиант, 2017. – 488 б. : ил., фото.

Алаш ардақтысы Елдес Омарұлының шығармалар жинағына оның қазақ және орыс тілдерінде жазылған туындылары енгізілді.

Ғазымбек Бірімжан (1896-1938) [Мәтін] : Шығармалар жинағы / құраст. Д. Исхан. – Нұр-Сұлтан : Qyr balasy, 2021. – 250 б. – (Алаш кітапханасы).

Алаш қайраткері, «Алаш» партиясының программалық жобасын жасаушы, 1921-1922 жылғы аштық кезінде сөзімен де, ісімен де халыққа жанталаса көмектескен, «Ақ жол» газетінің редакторы, мал дәрігері, агроном-ғалым, Берлинде оқыған тұңғыш қазақ Ғазымбек Бірімжанның шығармалар жинағы күні бүгінге дейін жарық көрген емес. Алғаш рет құрастырылып, оқырман назарына ұсынылған қайраткер-қаламгердің шығармалар жинағына ұлттық маңызы зор жобалары, әдеби-публицистикалық мұрасы, қоғамдық-саяси мақалалары, ашаршылық кезіндегі үндеулері, некрологтары енгізілді.

 
 

Ораз, Н. Қыз мұнарасы [Мәтін] : [хикаят, әңгімелер, эсселер, этюдтер] / Н. Ораз. – Алматы : Кайнар, 2020. – 384 б.

Қаламгер өзі жүздескен, сырласқан тағдыры қызық жандардың өмірге деген көзқарасын, мінез-құлқын әр түрлі қырынан аша отырып, бүгінгі қоғамның кескен-келбетін айқын бейнелейді.

 

Қасқабасов, С. Таңдамалы [Мәтін] : Әр жылғы зерттеулер. Т. 5 : Ғылым және ғалым / С. Қасқабасов. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2020. – 344 б.

Ғалымның таңдамалы шығармалар кітаптарына ХХ ғасырдағы зерттеуші ғалымдар, белгілі қаламгерлер туралы мақалалары топтастырылды. Сондай-ақ руханият, мәдениет, фольклор жайлы зерттеулері мен пікір-тұжырымдары жинақталған.

 

Ұлы даланың ұлағатты тұлғалары [Мәтін] : [жинақ] / құраст. Қ. Бораш. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2020. – 320 б.

Бұл жинақ қазақ сахарасы үшін ғана емес, күллі адамзат өркениетінде орны бөлек қос алып шың – Абай Құнабайұлының 175 жылдығы мен Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған мерейтойлары аясында жарық көріп отыр. Дала данышпандары қалдырған асыл мұраларды ХХІ ғасыр көзқарасымен зерделеп, аталған қазынаны адамзаттың рухани құндылықтары қатарына көтеру – уақыт талабы.

 

Алтын тұғыр [Мәтін] : Т.1: Поэзия / жалпы ред. А. Табарак. – Алматы : Нұрлы Әлем, 2019. – 446, [2] б.

Бұл кітапқа «Ауыл» партиясының ұйымдастыруымен жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін, ауыл тақырыбына арналған «Ауылым – алтын тұғырым» атты әдеби-онлайн конкурсына «поэзия» аталымы бойынша қатысқан ақындардың жырлары іріктеліп енгізілген.

 

Алтын тұғыр [Мәтін] : Т. 2 : Проза. – Алматы : Нұрлы Әлем, 2019. – 438, [2] б.

Бұл кітапқа «Ауыл» партиясының ұйымдастыруымен жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін, ауыл тақырыбына арналған «Ауылым – алтын тұғырым» атты әдеби-онлайн конкурсына «проза» аталымы бойынша қатысқан ақындардың жырлары іріктеліп енгізілген.

 

Алтын тұғыр [Мәтін] : Т. 3 : Драма. – Алматы : Нұрлы Әлем, 2019. – 390, [2] б.

Бұл кітапқа «Ауыл» партиясының ұйымдастыруымен жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін, ауыл тақырыбына арналған «Ауылым – алтын тұғырым» атты әдеби-онлайн конкурсына «драматургия» аталымы бойынша қатысқан ақындардың жырлары іріктеліп енгізілген.

 

Әжібекұлы Қазақбай=Казахбай Ажибекулы=Qazaqbay Ajibekuly [Мәтін] : кітап-альбом / Астана Халықаралық университеті. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2020. – 224 б.

Кескіндеме шеберінің түрлі түсті және рухты картиналары оның талантына сүйсінетін жандарды бейжай қалдырмайды. Мұрныңа аңқыған жусан иісі, таңдайыңа көбігі аспанға атқан шұбаттың дәмі келетін «Туған жер» және «Атамекен» сынды әсерлі және бір мезгілде айбынды, көркем картиналар кімнің де болсын жүрек қылын шертіп, нәзік иірімдерін тап басады.

 

Қожанұлы, С. Таңдамалы мақалалары мен архивтік материалдар жинағы=Сборник избранных статей и архивных материалов [Мәтін] / С. Қожанұлы ; құраст. : Х. М. Тұрсұн , А. Шәріп ; «Алаш» ғылыми-зерттеу ин-ты. – Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. – 496 б.

Жинақта көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Сұлтанбек Қожанұлының таңдамалы шығармалары мен қоғамдық-саяси қызметіне қатысты Ресей Федерациясы және Өзбекстан Республикасы архивтерінің қорларынан жинақталған құжаттар мен материалдар ұсынылып отыр.

 

Құлыяс, Т. Таңдамалы [Мәтін] : бес томдық. Т. 5 / Т. Құлыяс. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2020. – 576 б.

Сатирик жазушы Табыл Құлыястың бұл таңдамалы шығармаларында қоғамның саясат құйынында халықтың көрген қорлығы, кісіліктен безгендердің зәбірі шынайы суреттеледі. Сол үрейден туындаған жағымпаздық, жалтақтық, жемқорлық, сатқындық ұлтым, жерім, елім, халқым дейтін сенімге селкеу түсірді.

 

Кемелбаева, А. Папирус [Мәтін] : [ғылыми-танымдық мақалалар, эсселер, сұхбаттар] / А. Кемелбаева. – Алматы : Алматы-Болашақ, 2020. – 416 б.

Бұл кітапқа ғылыми-танымдық мақалалар, эсселер, өнер тақырыбына арналған сұхбаттар және шығармашылық портреттер енді.

 

Асқаров, Ә. Туған жерге туыңды тік! [Мәтін] : Ел мен Жер жайындағы эсселер : [жинақ] / Ә. Асқаров. – Алматы : Алматы-Болашақ, 2020. – 280 б.

Өз оқырманын эстетикалық ләззатқа бөлеп қана қоймай, көптеген тың мағлұматпен байытатын бұл жинақтағы эсселердің әрбірі танымдық, тағылымдық көркем дүниелер. Оқырман әсте жалықтырмайтын, бүгінгі күннің сұранысына толығымен жауап беретін шығармалар.

 

Ыдырысов, Ә. Екі жұлдыз көктегі [Мәтін] / Ә. Ыдырысов. – Алматы : Алатау, 2020. – 576 б.

Бұл жинаққа жазушының өз шығармаларынан үзінділер мен ол жайында естелік, толғау, түлектер енді.

 

Әбдінұров, С. Мәңгілік Ел [Мәтін] / С. Әбдінұров , Ә. Әбдінұров. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2020. – 192 б.

Басылымдағы әндер мен романстар авторлардың ерекше қолтанбасын танытады, туындылардың тақырыптық мазмұны сан түрлі: табиғат көріністері, философиялық ой-толғаулар, махаббат бейнелері.

 

Бектемірова, Н. Күн түнекті сейілтеді [Мәтін] : хикаяттар мен әңгімелер / Н. Бектемірова. – Алматы : Абзал-Ай, 2020. – 400 б.

Жазушы бұл жинағына соңғы кезде жазылған хикаяттар мен әңгімелерін енгізіп отыр. Барлық шығармаларының басты кейіпкерлері – жанымызда тіршілік етіп, қарым-қатынас жасап жүрген адамдар. Қанша адам болса, сонша тағдыр.

 

Дәуренбеков, Ж. Ойдауа [Мәтін] : толғамдар / Ж. Дәуренбеков. – Алматы : Ана тiлi, 2020. – 384 б.

Бұл жинаққа соңғы жылдары әр тақырыпта жазған дүниелері – тірліктің сан тарабында көңілге түрткі болған түрлі сипаттағы тағылымдық ой-толғамдары берілді.

 

   

«Жарқын жұлдыздар» атты зерттеу еңбегінде С. Мұқанов халқымыздың екі ұлы перзенті – Шоқан мен Абайдың өмірі мен шығармашылығы жайында ой толғайды. Осы кітабы үшін ол Қазақ КСР Ғылым академиясының Ш. Уәлиханов атындағы сыйлығын алған.

   

Академик-жазушы С. Мұқановтың «Қазақ қауымы» атты бұл еңбегінде халқымыздың тарихына, этнографиясына, салт-дәстүрлеріне, мәдениетіне, жан азығына жан-жақты баға берілген. Кітапқа жазушының замандастары туралы бірнеше естеліктері де енген.

   

С. Мұқанов қазақ поэзиясының поэма жанрында да өнімді еңбек еткен. Өлеңмен жазылған романы «Сұлушаш» 1928 жылы жеке кітап болып шыққан. Бұл томға ақынның он поэмасы енген.

   

Бұл С. Мұқановтың аяқталмаған «Аққан жұлдыз» тетралогиясының екінші кітабы. Қазақтың ХІХ ғасырда ғұмыр кешкен ұлы ойшыл-ғалымы Шоқан Уәлихановтың адам тану ел тану, жер тану сапарлары суреттеледі.

   

Бұл аяқталмаған «Аққан жұлдыз» тетралогиясының бірінші кітабы. Қазақтың ХІХ ғасырда ғұмыр кешкен ұлы ойшыл-ғалымы Шоқан Уәлихановтың балалық шағы, білім жолындағы алғашқы қадамдары суреттеледі.

 

   

Қаламгердің көптомдық шығармалар жинағының бұл томына атақты «Өмір мектебі» мемуарлық трилогиясының 1964 жылы жарық көрген үшінші томы енген. Жазушыға бұл шығармасы үшін 1967 жылы Қазақ КСР Мемлекеттік сыйлығы берілген.

   

Жазушының көптомдық шығармалар жинағының бұл томына атақты «Өмір мектебі» трилогиясының 1953 жылы жарық көрген екінші кітабы еніп отыр. Ол «Азатты жолда» деп аталған.

   

С. Мұқановтың көптомдық шығармалар жинағының бұл томына атақты «Өмір мектебі» трилогиясының бірінші кітабы еніп отыр. Мемуарлық роман алғашқыда «Менің мектептерім» деп аталған. «Азапты жолда» деп аталған бұл бөлімде еліміздің қазан төңкерісіне дейінгі тұрмыс-тіршілігі қамтылған.

   

Алғаш рет 1938 жылы «Жұмбақ жалау» деген атпен жарық көрген бұл роман 1948, 1953, 1968 жылдардағы басылымдарында өңделіп, толықтырылып «Ботагөз» деп аталды. Роман Қазақстанда кеңес өкіметі орнауының тарихи-әлеуметтік себеп-салдарларын жан-жақты қамтиды.

Қазақ әдебиетінің классигі С. Мұқановтың 120 жылдық мерейтойына орай шығарылып отырған көптомдық шығармалар жинағының бірінші томына «Мөлдір махаббат» романы еніп отыр. Ең алғаш «Адасқандар» деп 1931, 1935 жылдары жарық көрген бұл роман 1959, 1961 жылдардағы басылымдарында көптеген өзгерістер мен түзетулер енгізіліп «Мөлдір  махаббат» деп жарияланған.

Ботай! Иә, бүгінде Ботайды білмейтін ел-жұрт, әсте, жоқ та шығар-ау... Өйткені Ботай туралы әлемнің ең озық университеттерінде дәрістер оқылып, әлемнің ең үздік киногерлері деректі киноленталар түсіруде, әлемнің ең маңдайалды ғалымдары өздерінің зерттеу еңбектерін осынау Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау өңіріндегі Ботай қонысына арнауда...

 

Ежелден елдің шебін, халықтың қасиетті жерін қорғаған, сол үшін жанын қиған қазақ батырлары ұлттың мақтанышы болған. Оларды біз әлі түгендеп біткеніміз жоқ.

Оқырман жазушының мұндағы шығармалары арқылы бұрыннан белгілі, белгісіз батырлардың ерлік істерімен де, халқымыздың қаһармандығымен де терең таныса алады.

Көптомдықтың екінші томына Н. Омашұлының ғылыми ортада жоғары бағаға ие болған монографиялық зерттеулері топтастырылып отыр. Бұл зерттеулерінде ғалым қазақ радиожурналистикасының теориясы мен тәжірибесін, мазмұн, жанр және пішіндік өзгерістерін, сол сияқты эфир сатирасының ерекшеліктерін ғылыми негіздейді.

   

Көптомдықтың үшінші томы «Ой-толғам» және «Ой-таным» атты 2 бөліктен тұрады. «Ой-толғамда» автордың әр жылдары қалам тербеген көсемсөздері, белгілі тұлғалар жайлы естелік-толғаныстары жинақталған. Ал «Ой-танымда» қазақ баспасөзінің тарихы, алаш басылымдарына қатысты зерттеулер, сондай-ақ басқа да туындылар топтастырылып отыр.

Авторлар ұжымы ұсынып отырған монографияда ғұлама ойшыл Әбу Насыр әл-Фарабидің шығармашылық мұрасының негізгі қырлары ашып көрсетілген.

Еңбек студенттер, магистранттар, докторанттар, жоғары оқу орындарының оқытушыларына және философия, мәдениеттану, дінтану, саясаттану салаларының мәселелері қызықтыратын көпшілік оқырман қауымға арналған.

Аталмыш монографияда «Екінші ұстаз» атанған, әлемдік мәдениет пен өркениеттің дамуына елеулі үлес қосқан Мұсылман ренессансы дәуірінің ұлы ғалымы Әбу Насыр әл-Фарабидің шығармашылық мұрасы қарастырылды.

Кітап әл-Фарабидің философиясына және шығармашылық мұрасына қызығушылық танытатын жалпы оқырман қауымға ұсынылады.

Үш томдық толық жинақ А. Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай құрастырылды.

Академиялық жинақтың бірінші томында ақынның өлеңдері мен аудармалары берілді.

Үш томдық толық жинақ А. Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай құрастырылды.

Академиялық жинақтың екінші томында ақынның поэмалары, қара сөздері мен хаттары, музыкалық шығармалары берілді.

Үш томдық толық жинақ А. Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай құрастырылды.

Академиялық жинақтың үшінші томына Абай шығармалары қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы мен ақынның 1909 жылы Петербург қаласында жарық көрген тұңғыш жинағының литографиялық көшірмесі және қазіргі қазақ жазуына түсірілген нұсқасы берілді.

Науқаншылдық әдебиеттің қызып тұрған шағында өмір сүрген ақын өзінің шығармашылық еркіндігін сақтап қалған. Ел тарихын жырлап, кейіпкерлерінің түрлі образдарын сомдаған ақынның жазба әдебиет талаптарын да меңгергендігі байқалады.

Үш бөлімнен тұратын көлемді повесті оқи отырып, шым-шытырық оқиғаларға тап келесіз. Тілі жүйрік, қаламы ұшқыр қаламгердің сюжет құраудағы шеберлігі, ой саптаудағы тапқырлығы, кейіпкерлердің түрлі мінезі шығармаға деген қызығушылығыңызды оятады. Бұл повесте сатқындық пен ар-намыстан аттау секілді күйбең тіршілікте кездесіп отыратын құбылыстар да ойлы оқырманды ойландырмай қоймайды.

Қазақтың әйгілі жазушысы, ҚР Мемлекеттік сыйлығының және М. Шолохов ат. Халықаралық сыйлықтың лауреаты С. Досановтың он екі томдық таңдамалы шығармаларына Таңдамалы еңбектері енгізілді.

Жазушының 10 томына әдеби сын мен көсемсөздері кірді.

Қазақтың әйгілі жазушысы, ҚР Мемлекеттік сыйлығының және М. Шолохов ат. Халықаралық сыйлықтың лауреаты С. Досановтың он екі томдық таңдамалы шығармаларына Таңдамалы еңбектері енгізілді.

Жазушының 11 томына деректі проза, көсемсөз, сұхбаттары кірді.

 

Қазақтың әйгілі жазушысы, ҚР Мемлекеттік сыйлығының және М. Шолохов ат. Халықаралық сыйлықтың лауреаты С. Досановтың он екі томдық таңдамалы шығармаларына Таңдамалы еңбектері енгізілді.

Жазушының 12 томына деректі проза, көсемсөз, сұхбаттары кірді.

Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының лауреаты, ақын Т. Медетбектің жеті томдық таңдамалы шығармаларына автордың ұзақ жылдардан бері талмай еңбек еткен еңбегінің ең үздіктері енгізіліп отыр.

Үшінші том ақын Т. Медетбектің өлеңсүйер қауым жоғары бағалап, ықыласпен қабылдаған «Көк түріктер сарынындағы» өлеңдерден құралды.

   

Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының лауреаты, ақын Т. Медетбектің жеті томдық таңдамалы шығармаларына автордың ұзақ жылдардан бері талмай еңбек еткен еңбегінің ең үздіктері енгізіліп отыр.

Төртінші том ақын Т. Медетбектің өлеңсүйер қауым жоғары бағалап, ықыласпен қабылдаған «Көк түріктер сарынындағы» өлеңдерден құралды.

   

ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, ақын Т. Медетбектің жеті томдық таңдамалы жинағына автордың ұзақ жылдардан бері талмай еткен еңбегінің ең үздіктері енгізіліп отыр.

Бесінші томға ақын , әдебиет сыншы Т. Медетбектің әр кезеңдерде жазған әдеби теориялық сын мақалалары мен сұхбаттары жинақталды.

   

ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, ақын Т. Медетбектің жеті томдық таңдамалы жинағына автордың ұзақ жылдардан бері талмай еткен еңбегінің ең үздіктері енгізіліп отыр.

Алтыншы томға ақын, әдебиет сыншы Т. Медетбектің әр кезеңдерде жазған әдеби теориялық сын мақалалары мен сұхбаттары жинақталды.

ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, ақын Т. Медетбектің жеті томдық таңдамалы жинағына автордың ұзақ жылдардан бері талмай еткен еңбегінің ең үздіктері енгізіліп отыр.

Жетінші том «Пайым», «Бір ауыз сөз», «Маңғыстау мақамдары», «Бағдарлар мен байламдар» сияқты бөлімдерден тұрады. Ол бөлімдерде әдеби және публицистикалық эсселер мен күнделіктерден құралған.

Қазақстан Жазушылар одағының «Әдеби өлкетануды дамыту» жобасы аясында белгілі қаламгерлер Еліміздің әр өңіріне барып, сол өлкенің тыныс-тіршілігімен танысып, тарихы мен тағылымын, өнері мен мәдениетін, аңызға айналған тұлғалары мен киелі жерлерін өлең тілімен немесе қарасөз түрінде хатқа түсірген болатын.

Сол сапарда Павлодар өңірі туралы жазылған шығармалар осы кітапқа топтастырылды.

Қазақстан Жазушылар одағының «Әдеби өлкетануды дамыту» жобасы аясында белгілі қаламгерлер Еліміздің әр өңіріне барып, сол өлкенің тыныс-тіршілігімен танысып, тарихы мен тағылымын, өнері мен мәдениетін, аңызға айналған тұлғалары мен киелі жерлерін өлең тілімен немесе қарасөз түрінде хатқа түсірген болатын.

Сол сапарда Алматы өңірі туралы жазылған шығармалар осы кітапқа топтастырылды.

Қазақстан Жазушылар одағының «Әдеби өлкетануды дамыту» жобасы аясында белгілі қаламгерлер Еліміздің әр өңіріне барып, сол өлкенің тыныс-тіршілігімен танысып, тарихы мен тағылымын, өнері мен мәдениетін, аңызға айналған тұлғалары мен киелі жерлерін өлең тілімен немесе қарасөз түрінде хатқа түсірген болатын.

Сол сапарда Қызылорда өңірі туралы жазылған шығармалар осы кітапқа топтастырылды.

   

Қазақстан Жазушылар одағының «Әдеби өлкетануды дамыту» жобасы аясында белгілі қаламгерлер Еліміздің әр өңіріне барып, сол өлкенің тыныс-тіршілігімен танысып, тарихы мен тағылымын, өнері мен мәдениетін, аңызға айналған тұлғалары мен киелі жерлерін өлең тілімен немесе қарасөз түрінде хатқа түсірген болатын.

Сол сапарда Атырау өңірі туралы жазылған шығармалар осы кітапқа топтастырылды.

   

Қазақстан Жазушылар одағының «Әдеби өлкетануды дамыту» жобасы аясында белгілі қаламгерлер Еліміздің әр өңіріне барып, сол өлкенің тыныс-тіршілігімен танысып, тарихы мен тағылымын, өнері мен мәдениетін, аңызға айналған тұлғалары мен киелі жерлерін өлең тілімен немесе қарасөз түрінде хатқа түсірген болатын.

Сол сапарда Ақмола өңірі туралы жазылған шығармалар осы кітапқа топтастырылды.

Қазақстан Жазушылар одағының «Әдеби өлкетануды дамыту» жобасы аясында белгілі қаламгерлер Еліміздің әр өңіріне барып, сол өлкенің тыныс-тіршілігімен танысып, тарихы мен тағылымын, өнері мен мәдениетін, аңызға айналған тұлғалары мен киелі жерлерін өлең тілімен немесе қарасөз түрінде хатқа түсірген болатын.

Сол сапарда Маңғыстау өңірі туралы жазылған шығармалар осы кітапқа топтастырылды.

Қазақстан Жазушылар одағының «Әдеби өлкетануды дамыту» жобасы аясында белгілі қаламгерлер Еліміздің әр өңіріне барып, сол өлкенің тыныс-тіршілігімен танысып, тарихы мен тағылымын, өнері мен мәдениетін, аңызға айналған тұлғалары мен киелі жерлерін өлең тілімен немесе қарасөз түрінде хатқа түсірген болатын.

Сол сапарда Жамбыл өңірі туралы жазылған шығармалар осы кітапқа топтастырылды.

Қазақстан Жазушылар одағының «Әдеби өлкетануды дамыту» жобасы аясында белгілі қаламгерлер Еліміздің әр өңіріне барып, сол өлкенің тыныс-тіршілігімен танысып, тарихы мен тағылымын, өнері мен мәдениетін, аңызға айналған тұлғалары мен киелі жерлерін өлең тілімен немесе қарасөз түрінде хатқа түсірген болатын.

Сол сапарда Нұр-Сұлтан өңірі туралы жазылған шығармалар осы кітапқа топтастырылды.

Қазақстан Жазушылар одағының «Әдеби өлкетануды дамыту» жобасы аясында белгілі қаламгерлер Еліміздің әр өңіріне барып, сол өлкенің тыныс-тіршілігімен танысып, тарихы мен тағылымын, өнері мен мәдениетін, аңызға айналған тұлғалары мен киелі жерлерін өлең тілімен немесе қарасөз түрінде хатқа түсірген болатын.

Сол сапарда Түркістан өңірі туралы жазылған шығармалар осы кітапқа топтастырылды.

Қазақ халқының ұлы ақыны Абай (Ибраһим) Құнанбайұлының екі томдық толық жинағын баспаға дайындау үстінде бұрынғы басылымдарда айтылып жүрген ескертпелер ескерілді, жаңадан текстологиялық тексерулер жүргізілді, ғылыми түсініктер толықтырылып қайтадан жазылды.

Ұсынып отырған бұл детективті жинақ тұтасымен қазақ қыздарының қылмыстары туралы. Нәзік жан иелерінің тұрмыстық жағдайлардағы, қызметтегі ары мен намысына жасалатын әртүрлі үстемдіктер, олардың ерікті және еріксіз түрде қылмыстық іске баруға мәжібүрліктері шытырман оқиғалармен шынайы суреттеледі.

Бұл кітапқа белгілі жазушы Шакен Кумисбаевтің шытырман оқиғалары хиқаяттары мен әңгімелері енді.Әдеби көштен кеш қалып келе жатқан бұл жанрға, қазіргі қылмыс пен жемқорлық өрлеп тұрған шақта, автордың қалам тартуы көңілге қонарлық жай. Шығармалардың тілі шұрайлы, жатық, оқиғалары тосын, әрі қызықты

Бұл кітапта Қазақстанның халық артисі, көрнекті театр режиссері, профессор Маман Байсеркеұлының спектакльдері туралы мақалалар, шығармашылық кескіндемелер, сұхбаттар және режиссердің театр туралы толғамдары мен оның қаламынан туған пьесалар еніп отыр. Жинаққа топтастырылған материалдардың мағынасына қарай кітап «Театр саңлағы», «Сұхбаттар сыр шертеді», «Театр туралы толғамдар» және «Пьесалар» атты төрт бөлімге бөлінген.

Даңқты тұлға, көрнекті мемлекет қайраткері, аты аңызға айналған Абылай ханның қазақ халқының тәуелсіздігі жолында атқарған қызметтері тарихи деректер мен мол фольклорлық мұра арқылы сақталып жетті. Тарихи деректерде Абылайдың хан-сұлтан ретіндегі атқарған билік ісіндегі қызметтері баяндалса, фольклорлық шығармаларда ол қазақ жерін жаудан қорғау, оның азаттығын сақтау жолында ерекше ерлік көрсеткен батыр, елдің бірлігін қарастырған дана билеуші ретінде ардақталады.

Аталмыш томда ұлт мәдениеті, сөз өнері тарихындағы сан алуан өнерді бір басына тоғыстырған яғни ақындықты, әншілікті, композиторлықты, театрлық-драмалық қасиеттерді, импровизаторлықты, ойыншылықты, шешендікті шебер де мінсіз меңгерген Біржан сал, Сегіз сері, Ақан сері, Үкілі Ыбырай, Орынбай, Арыстанбай, Доскей, Шәке, Иса тәрізді өнер шамшырақтарының шығармашылығы тарихи-мәдени, әдеби деректер негізінде әңгімеленеді.

Бұл жинаққа көшбасшылық тақырыбын зерттеген айтулы ғалымдардың таңдамалы он кітабы еніп отыр. Олардың барлығы уақыт сынынан өтіп, адамзат ойының алтын қазынасына айналған таңдаулы туындылар.

   

Кітапта ғалымның ерте дәуір жәдігерлерінің бірі – «Оғыз-нама» дастаны туралы зерттеуі, дастанның қазіргі тілімізге жақындатылған тәржімасы, сондай-ақ қазақ тілі ғылымындағы сын есімдер синонимдері хақындағы көлемді зерттеу монографиясы (қазақ, орыс тілдерінде) жарияланып отыр.

   

Кітапқа аса көрнекті жазушы Сәкен Сейфуллиннің көпшілік оқырманға ежелден белгілі өлеңдері мен «Көкшетау» поэмасы, «Қыр балалары», «Бандыны қуған Хамит», «Омар» атты әңгімелері, «Жер қазғандар» повесі енгізілді. Қазақ елінің бақытты болашағына қалтқысыз сенген күрескер-суреткердің туындыларынан туған жерге деген шексіз махаббат, бір өкініш, бір үміт шарпыған замана туралы толғанысы аңғарылып жатады.

   

Қазақтың әйгілі жазушысы, ҚР Мемлекеттік сыйлықтың және М. Шолохов атындағы Халықаралық сыйлықтың лауреаты С. Досановтың он екі томдық шығармаларына таңдамалы еңбектері енгізілді.

   

Жинақта көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Нәзір Төреқұлұлының таңдамалы шығармалары мен қоғамдық-саяси қызметінің түркістандық және мәскеулік кезеңіне қатысты Ресей Федерациясы мен Өзбекстан Республикасы архивтерінің қорларынан жинақталған құжаттар мен материалдар, таңдамалы мақалалары ұсынылып отыр.

   

Бірінші дүниежүзілік соғыс басталған 1914 жыл мен Азамат соғысы өршіген 1919 жыл аралығында Қазақ өлкесіндегі Атбасар, Спасск кен өндіру орындарында 5 жыл қызмет атқарып, Ресей империясының отарлық езгісіндегі Алаш жұртының тұрмыс-тіршілігін, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын еуропалық көзқараспен қызықты етіп хатқа түсірген. Еңбек 1961 жылы Лондонда, әлемдік ғылыми айналымға енген.

  Еңбек Орта жүз ханы Әбілмамбеттің ұрпақтарын түгендеп, олардың тағдырынан мәлімет береді. Қазақстан, Қытай, Моңғолия территориясында тараған бұл әулеттің қазақ үшін жасаған еңбектері өскелең ұрпаққа үлгі екеніне көз жеткізе аламыз. Хан мен сұлтандарды қазаққа жау етіп көрсетпек болған режимнің құрсауынан шығып, жақсымыздың жақсы жолдарын анықтап, текті ұрпақ тәрбиелеуге өзіндік бір үлес қосады деп сенелік
 

Өткен ғасырдың бас кезінде жарық көрген «Ақ жол» газетінің мақалаларынан құралған бұл кітаптың тарихи-танымдық тұрғыдан алғанда саналы оқырман қауымға берері мол. Әсіресе, арада ғасырға жуық уақыт өтсе де бүгіннің күн тәртібінде тұрған өзекжарды мәселелер турасындағы Алаш зиялыларының өткір ойлары оқыған адамды толғандырмай қоймайды.

 

Абдрахманов, С.

   Абыз Әбіш [Мәтін]: Әбіш Кекілбаевтың ойшылдығы туралы толғаныстар / С. Абдрахманов.- Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2020.- 560 б. + 16 бет. фотосурет.

 Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін сатып алу, басып шығару және тарату

 ISBN 978-601-338-460-3: 3322,50 т.

    1.Қазақ әдебиеті

    I.Кекельбаев Ә. (жазушы) II.Егемен Қазақстан (2005 жыл,16 сәуір) - - Әдебиеттанушы - Тарихшы

 

Қазақстанның Еңбек Ері, халық жазушысы Әбіш Кекілбаевтың шығармашылығы – ұланғайыр, ұлы мұра. Әдебиеттің барлық жанрларында қатар қалам тербеген, соның бәрінде де классикалық шығармалар туындатқан, Тәуелсіздікті тұғырлы етуге үлкен үлес қосқан, ел-жұртының құрметіне, халықтың ықыласына бөленген тамаша талант иесінің туғанына 80 жыл толуына орайлас жарық көрген бұл кітапта қаламгердің әлемдік ауқымдағы асқан ойшылдығы жан-жақты танытылған.

 

Медетбек, Т.

   Шығармалары [Мәтін]. Т.1 / Т. Медетбек.- Алматы: Керемет медиа, 2020.- 319, [1] б.

 Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін сатып алу, басып шығару және тарату

 ISBN 978-601-80801-7-3: 1500 т.

    1.Қазақ көркем әдебиеті

 

Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының лауреаты, ақын Темірхан Медетбектің жеті томдық таңдамалы шығармаларына автордың ұзақ жылдардан бері талмай еңбек еткен еңбегінің ең үздіктері енгізіліп отыр.

 

Саржанов, Қ.

   Аралдың айтылмаған ақиқаты [Мәтін]. Т. 1 / Қ. Саржанов.- Алматы: Қазығұрт, 2019.- 671, [1] б. + 18 бет фотосурет.

 Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін сатып алу, басып шығару және тарату

 ISBN 978-9965-22-575-8: 4712,40 т.

    1.Қазақстандағы балық шаруашылығы

    I.Қызылорда (облысы) II.Арал (теңізі) III.Бутаков А. И. (1816-1869) IV.Қалдыбай батыр V.Жанқылыш руы VI.Өтеғұл батыр VII.Қараманов Ұ. (ҚР тұңғыш Премьер-Министрі) - - Балық - Шежіре - Кіші жүз - ҚР Еңбек сіңірген қайраткері - Қазақ КСР-і Балық шаруашылығы министрі

 

Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген қайраткері, Қызылорда облысының және Арал ауданының Құрметті азаматы Құдайберген Саржанов – саналы ғұмырын өзі туып өскен Арал ауданының тағдырымен байланыстырып, туған жері үшін жан аямай тер төккен қаһарман тұлғалардың бірі. Бұл кітапта Арал балықшыларының тағдыры бейнеленген.

 

Сәки, Қ.

   Ер қаруы-бес қару [Мәтін] / Қ. Сәки.- Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2020.- 159, [1] б. + 8 б. жапсырма.

 ISBN 978-601-338-486-3: 986,23.

    1.Қазақстан тарихы

    - - Жас жауынгерді тәрбиелеу - Атқа міну (жас жауынгер) - Ат ойындары - Дешті Қыпшақ жылқысы - Аң аулау дәстүрі

 

«Ер қаруы – бес қару» деген тіркестің астарында көшпелі қазақ халқында ертеден қалыптасқан жауынгерлік қаруды сыныптаудың өзіндік жүйесі жатыр. Бұл зерттеу – садақ, найза, қылыш, айбалта және шоқпар секілді жеке қару түрлерін бабаларымыздың қалай қолданғаны мәмлүк әскери трактаттары мен қазақ ауыз әдебиеті үлгілерінде сақталған материалдары салыстыра отырып көрсетеді.

 

Досжан, С.

   Шығармалары. Екі томдық [Мәтін]. Т.1: Сәлем саған, Астана! : Өлеңдер мен поэмалар / С. Досжан.- Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2020.- 400 б.

 Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін сатып алу, басып шығару және тарату

 ISBN 978-601-338-474-0: 1875 т.

    1.Қазақ көркем әдебиеті

 

Бұл жинақта ақын тәуелсіз Қазақстаны мен аяулы Астанасын, туған жері мен замандастарын тебірене жырлайды.

 

Алтын тұғыр [Мәтін]. Т.2: Проза.- Алматы: Нұрлы Әлем, 2019.- 438, [2] б.

 Ауыл" халықтық-демократиялық патриоттық партиясының қолдауымен жарық көрді

 ISBN 978-601-205-608-2: 500 т.

     1.Көркем әдебиет (көркем шығармалар)

 

Бұл кітапта ақындардың ауыл тақырыбын арқау еткен жырларынан туған жеріне, ауылдағы алаңсыз тірлікке, ақкөңіл ағайынға, көшпелі өмірдің көрнекті сәттеріне деген сағынышты сезінуге болады.

 

Ұлы дала тұлғаларының даналық сөздері [Мәтін]: Цитаталар жинағы / құраст. : Күзербаев Ә., Артықбаев Ж., Айтуған Ө., Серкеев Ж.- Алматы: Ел-шежіре, 2020.- 317, [3] б.- (Рухани жаңғыру).

 Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін сатып алу, басып шығару және тарату

 ISBN 978-601-7912-26-0: 1608 т.

     1.Қазақ көркем әдебиеті

     I.Күзербаев Ә., құраст. II.Артықбаев Ж., құраст. III.Айтуған Ө., құраст. IV.Серкеев Ж., құраст. V.Әл - Фараби (цитаталар) VI.Бөкейхан Ә. (цитаталар) VII.Асан Кайгы (цитаталар) VIII.Назарбаев Н. (цитаталар)

 

Бұл кітапта көне заманнан қазіргі кезеңге дейінгі еліміздің аса белгілі тарихи тұлғаларының, оның ішінде ойшылдардың, би-шешендердің, ақын-жазушылардың, ғалымдардың, мемлекет және қоғам қайраткерлерінің еңбектерінен іріктелінген нақыл сөздер беріліп отыр.

 

Тілегенов, Б.

  Шығармалар жинағы [Мәтін]: Роман. Т. 3: Қара жел / Б. Тілегенов.- Алматы: Ел-шежіре, 2020.- 399, [1] б.

 Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін сатып алу, басып шығару және тарату

 ISBN 978-601-7912-28-4: 1675 т.

   1.Көркем әдебиет.Проза

   I.Қас пен көздің арасында (Естелік-роман)

 

Бұл кітапқа Семейдегі атом полигонының қасіретін суреттеген «Қара жел» романы және «Қас пен көздің арасында» атты естелік-романы енді. Жазушы Дегелең трагедиясы арқылы бүкіл адамзатқа ортақ адамгершілік мәселесін қозғайды.

 

Бектемісов, А.

   Тәуелсіздік тартуы [Мәтін] / А. Бектемісов.- Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2020.- 318, [2] б.

 Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін сатып алу, басып шығару және тарату

 ISBN 978-601-338-475-7: 1800 т.

    1.Журналистика

    I.Қостанай таңы (газета) II.Торғай (облысы) - - Мақалалар - Эсселер - Публицистикалық жазбалары

 

Автор қазақ елінің баға жетпес басты байлығы – Тәуелсіздігімізді публицистикалық туындысына арқау ете отырып, ата-бабаларымыз ғасырлар бойына армандап өткен бостандықтың тәтті дәмін татқанын бақытына балайды.

 

Желбіреп тұрған Көк Туым-биік тұғырым [Мәтін]: Өлендер, поэмалар / Б. Жақып.- Алматы: SUNSHINE plus, 2019.- 240 б.

 "Ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмді нығайту" бағдарламасы бойынша жарық көрді

 ISBN 978-601-06-5997-1: 2680 т.

     1.Көркем әдебиет. Поэзия

     I.Қазақстаным (өлең) II.Қазақ елі (өлең) III.Сарыағаш (өлең) IV.Ата-баба (өлең)

 

Автордың бұл кітабына атамекен, туған жер, өскен орта туралы отан сүйгіштік тақырыбына жазылған жырлары топтастырылып отыр. Кең-байтақ Қазақстанның әсем табиғаты мен тарихи жерлері асқақ рухпен, перзенттік махаббатпен жырланады.

 

Дыбыстар дірілі [Мәтін]: өлеңдер, поэмалар, толғаулар / Ғ. Әріп.- Алматы: Дәуір, 2019.- 288 б.

 Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін сатып алу, басып шығару және тарату

 ISBN 978-601-217-667-4: 593,60 т.

    1.Көркем әдебиет (көркем шығармалар)

 

Жинаққа ақынның жаңа өлеңдері мен толғау, дастандары енген. Автор отаншылдық рухын арқау еткен шығармаларында ел мен жер тағдырына деген перзенттік махаббатын домбыра үніндей сезім дірілімен жеткізе білген.

   

Тағдыр сыйы [Мәтін]: әңгімелер, хикаяттар, эсселер / Т. Әбдірайым.- Алматы: Дәуір, 2019.- 303, [1] б.

 Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін сатып алу, басып шығару және тарату

 ISBN 978-601-217-658-2: 604,80 т.

    1.Көркем әдебиет (көркем шығармалар)

 

Белгілі жазушының бұл кітабына бүгінгі замандастарымыздың тағдыр-талайын, тыныс-тіршілігін арқау еткен бір топ әңгімелері, «Жұдырық», «Оралу» хикаяттары және эсселері енген.

   

Күздің жылы жаңбыры [Мәтін]: әңгімелер, хикаяттар / Қ. Жиенбай.- Алматы: Дәуір, 2019.- 366 б.

 Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін сатып алу, басып шығару және тарату

 ISBN 978-601-217-665-0: 728,74 т.

     1.Көркем әдебиет.Проза

 

Бұл кітапта кейіпкерлерінің әр алуан көңіл-күйлері, психологиялық ахуалы, жан күйзелісі, тағдыр-талайы, туған жерге деген толассыз сағынышы, өмір шындығы – күллі шығармаларының негізгі арқауы болып өрілген.

   

Жолы болған жолаушы [Мәтін]: ғылыми экспедициялардың күнделіктері / Т. Жұртбай.- Алматы: Дәуір, 2019.- 350 б.

 ISBN 978-601-217-661-2: 672 т.

     1.Елтану. Өлкетану

     I.Монғолия (ел) II.Түркия (ел) III.Қытай (ел) IV.Мысыр (ел) V.Иран (ел) - - Тарих - Мәдениет – Саясаттанушы

 

Тұрсын Жұртбайдың «Күнделіктері» - күнінің қалай өткенін есте қалдыру үшін емес, көргенін – көңіліне түйіп, соны өз елінің өмірімен, тарихымен салыстырып, пікір қорыту үшін жазылған.

   

Жұмат-Әлмашұлы, Ж.

    Бесік ұшқан күн [Мәтін]: әңгімелер, пьесалар, киноромандар, кинодрамалар / Ж. Жұмат-Әлмашұлы.- Алматы: Дәуір, 2019.- 383, [1] б.

 Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін сатып алу, басып шығару және тарату

 ISBN 978-601-217-656-8: 707,49 т.

     1.Қазақ көркем әдебиеті

     I.Ән-ғұмыр (тарихи-танымдық драма) II.Қара мысық (психологиялық монодрама) III.Күлкі мен көз жасы (тарихи кинороман) IV.Аш адамның ашуы (кинодрама)

 

Танымал қаламгердің бұл кітабына соңғы жылдары жазған шағын киноромандары мен пьесалары, сонымен бірге бір топ әңгімелері енгізілген.

   

Тарақов.- Алматы: Сардар" баспа үйі, 2020.- 272 б.

 Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін сатып алу, басып шығару және тарату

 ISBN 978-601-7624-04-0: 1980 т.

    1.Қазақ әдебиеті

    I.Құнанбаев А. - - Әдебиет - Тарих - Абай өлеңдері

 

Еліміз тәуелсіздігінде әдебиеттанушылар алдында Абайды халқымызға жан-жақты таныстыру, ұлы ақын мұраларын жаңа көзқараспен саралап, бағалау үрдіс алды. Ақын Абай шығармаларын тұтастай, кешенді зерттеу жасады.

Кітапханаға келіңіздір, көріңіздер, оқыңыздар! 

Құрастырған: А. Мукушова – Әулиекөл орталық

                                                    кітапханасының аға библиографы

 

 

Нұрпейісов, Ә.

   Курляндия [Мәтін]: Роман. Т. 1 / Ә. Нұрпейісов.- Алматы: Өлке, 2005.- 320 б.- (Отырар кітапханасы).

Романда Курляндия жерін неміс басқыншыларынан азат ету жолындағы кеңес жауынгерлерінің, партизан отрядтарының қажырлы ерлігі, азаматтық тұлғасы сипатталады. Олардың арасындағы халықтар достығы, бауырмалдық, азаматтық ар тазалығы, адалдық проблемасы, махаббат сезімдері, жеке адамдар арасындағы арамзалық, жылпостық, өсек секілді әдепсіздіктер шынайы, көркем тілде, елеулі оқиғалармен суреттелген.

Балмағамбетов, И. Жазушының жан сыры [Мәтін] : публицистикалық туындылар / И. Балмағамбетов. – Арнур, 2022. – 320 б.

ҚР Мәдениет қайраткері, Қазақстанның Құрметті журналисі, Қазақстан Журналистер Одағы сыйлығының лауреаты, Жылыой ауданының Құрметті азаматы Исатай Балмағамбетовтің бұл кітабына әлеуметтік ой-сана, ұлттық рух, өмір мен тұрмыс түйткілдері, сондай-ақ замандастарының адамгершілік қасиеттері хақында және экономика тақырыбына жазылған публицистикалық туындылары топтастырылып отыр. Оқырман қауым қаламгер шығармаларынан өзіндік ой түйеді, толғанысты әсерге бөленеді деген сенімдеміз.

   

Райымбекұлы, М. Аруана [Мәтін] : поэма, өлеңдер / М. Райымбекұлы. – Алматы : Сардар, 2022. – 352 б. – (Жаңа қазақ әдебиеті).

            Қазақтың көрнекті ақыны, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Мемлекеттік «Дарын» жастар сыйлығының, Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты Маралтай Райымбекұлының жаңа жыр жинағына таңдаулы жырлары мен «Аруана» поэмасы енді.

   

Шағыр, Қ. Қалам мен Қамшы [Мәтін] : өлеңдер, балладалар, поэмалар / Қ. Шағыр. – Алматы : ЖК «Сакенова», 2022. – 192 б.

            Бұл жинаққа әр жылдарда жазылған поэзиялық туындылары енгізілген. Кітап төрт бөлімнен тұрады. Оларда автордың ұлт тағдыры, заман шындығы туралы ойлардан туындаған лирикалық өлеңдері мен балладалары, табиғат, махаббат лирикасы, аударма өлеңдері топтастырылған. «Ұлы тенор» поэмасы ән дүлдүлі Әміре Қашаубаевтың өмір жолы туралы тың деректерге негізделген. «Сиқырлы кітап немесе тарихқа саяхат» поэмасы – республикалық «Дарабоз» байқауында І орынды иеленген шығарма.

   

 

Дәулетбаева, Ә. Алматыдан алыста [Мәтін] : өлеңдер / Ә. Дәулетбаева. – Алматы : ЖК «Тарпанбаева А. Ш.», 2022. – 144 б. – (Жаңа қазақ әдебиеті).

               Ақынның жаңа жыр жинағына азаматтық және махаббат лирикалары, аудармалары мен поэмалары енгізілген. Өлеңдер ақиқатты іздеу, Отанды сүю, тұлғалармен сырласу, тарих ақтаңдақтары тақырыбынан сыр шертеді.

               Кітап өлеңсүйер қалың оқырманға арналған.

   

Битенова, Ү. Балабақшадан басталған [Мәтін] : Автобиографиялық мемуар. 1-кітап / Ү. Битенова. – Алматы : ЖК «Сакенова», 2022. – 320 б.

               «Балабақшадан басталған» – кеңестік кезеңнің өткен дәуірдегі 60-80-жылдарын қамтитын, ауыл қызының ауыр тағдыры туралы үш бөлімнен тұратын деректі-хронологиялық мемуар. Стилінде сөйлеп тұрған детальдары бар, әдемі бір иірімдер бар, аздап көркемдік бояу жағылып, реңк берілген автобиографиялық кітап. Қою-қою оқиғалар кездесетін, қызықты жайттар көрініс тапқан шығарманың жазылуы қарапайым, тілі жалықтырмайды.

               Өз оқырмандарына лайықтап жазылған кітап ауыл тақырыбын сүйіп оқитын жалпы қауымға арналған.

   

Меңдеке, Ә. Жалғыздық сені қайтейін... [Мәтін] : әдеби-сын мақалалары / Ә. Меңдеке. – Алматы : Қайнар, 2022. – 384 б.

               Бұл кітапқа автордың ұлттық әдебиетіміздің жай-күйі жөніндегі таңдаулы әдеби-сын мақалалары топтастырылып отыр. Өрісті әрі ойлы дүниелердің көкейі де ұзын, жаңалығы да мол.

               Кітап қалың көпшілік қауымға арналған.

   

Үсенбаев, Б. Тәуелсіздік деген не? [Мәтін] : өлеңдер мен ертегілер / Б. Үсенбаев. – Алматы : ЖК «Тарпанбаева А. Ш.», 2022. – 240 б.

               Кітап жас оқырмандарға, балабақша тәрбиешілері мен ұстаздар қауымына, ата-аналарға арналған. Кітаптың тілі құнарлы, айтар ойы терең, тақырып аясы кең, танымдық, тәрбиелік мәні зор.

   

Ыбырайымұлы, Ә. Семсер жүзіндегі серт [Мәтін] : роман-трилогия. Т. 1 : Арланның азуы / Ә. Ыбырайымұлы. – Алматы : Арда+7, 2022. – 384 б.

               Трилогияның бірінші кітабы «Арланның азуы» – панорамалық композицияда құрылған. Шығарма Кенесары қазасының бас кінәгері де, куәгері де қырғыз Орманбет манаптың сауын айтуымен, оның шешесіне ас беруімен өрбиді. Оқиға асқа шақырылған Тезек төремен ілесіп барған Сүйінбай ақынның қырғыз Қатағанмен айтысқа түсуінен басталып, соңында оны жерге кіргізгендей етіп жеңуімен аяқталады. Осы екі арада қазақтың бүкіл тарихы автордың көркем тілімен көз алдыдан өтеді. Қазақ халқының хандық мемлекетінің туы көтерілгенге дейінгі және одан кейінгі кезеңдер қамтылады.

   

Ыбырайымұлы, Ә. Семсер жүзіндегі серт [Мәтін] : роман-трилогия. Т. 2 : Серт / Ә. Ыбырайымұлы. – Алматы : Арда+7, 2022. – 416 б.

               «Семсер жүзіндегі серт» роман-трилогияның екінші кітабы осы атаумен аталған әрі оның арқауы – Кенесары бастаған ұлт-азаттық көтерілісінің тарихы мен тағдыры. Туындыда Кенесары көтерілісінің ерлік даңқы мен трагедиялық тағдыры тарихи-әдеби желі тартып баян етіледі.

               Сондықтан роман-эпопеяның бас қаһарманы – халық, Кенесары кейпіндегі қазақ халқы.

   

Ыбырайымұлы, Ә. Семсер жүзіндегі серт [Мәтін] : роман-трилогия. Т. 3 : Рух / Ә. Ыбырайымұлы. – Алматы : Арда+7, 2022. – 480 б.

               Үшінші томда жалпы қазақ елінің орыс отаршылдығына қарсы күресі және Кеңесарының ұлы, мұрагері Сыздық сұлтанның сол күресті жалғастыруын баян етеді. Ұлт азаттық көтерілістің бәрі сәтсіз аяқталғаны тарихтан белгілі. Бірақ роман идеясы Қазақ елінің ХХІ ғасыр қарсаңында тәуелсіздікке жетуі Абылай, Қасым, Кенесары, Сыздық, кешегі Алаш көсемдерінің жанкешті қайраткерлігінің арқасы екендігін аңдатады.

   

Алтай, А. Таңдамалы [Мәтін] : Т. 1 : Әңгімелер мен новеллалар / А. Алтай. – Алматы : Арда+7, 2022. – 400 б.

               Қазіргі қоғамдағы аласапыран өзгерістерге орай адамдардың қилы тағдырлары, көзқарасы мен қайшылықты дүниетанымы түрлі кейіпкерлер арқылы суреттеледі. Кең дала мен қайшылықты дүниетанымы түрлі кейіпкерлер арқылы суреттеледі. Кең дала мен тар қала тұрмысының беймәлім қырлары, тау мен қыр қазағы мекен еткен өңірлердің ерекше пейзаждары, бүгінгі күннің ащы шындықтары астаса суреттеліп, көркем образдардың тегеуірінді болмысы мен мұңлы характерлері бүгінгі кірпияз оқырманның ой-сезіміне айрықша әсер етері сөзсіз.

   

Алтай, А. Таңдамалы [Мәтін] : Т. 2 : Повестер, әңгімелер, роман / А. Алтай. – Алматы : Арда+7, 2022. – 400 б.

               Жазушының балаларға арналған «Дегелеңдегі қызыл күн» сияқты ішінара әңгімелері енді. Студент шағында жазылған «Қызыл бөлтірік» повесі бала психологиясына лайық сүбелі туынды. «Қара бура» повесіндегі бура бейнесі – кешегі ер де өр қазақтың символы... «Қаладағы құтпандар» повесінде қаңғыбас иттер өмірі арқылы қоғамдағы сұмдықтар мен адам баласының қатыгездігі иттің «көзіменә суреттеледі.

   

Елеукенов, Ш. Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін] : Т. 9 / Ш. Елеукенов. – Алматы : Қазығұрт, 2022. – 488 б.

9-ыншы томға «Ғасырмен сырласу» атты (2004) ел тәуелсіздігімен қатар ой тәуелсіздігін ала келген жылдары жазған еңбектері, Ғабит Мүсірепов, Ғабиден Мұстафин, Әбділда Тәжібаев,  Ілияс Есенберлин, Әбдіжамил Нұрпейісов, т. б. жазушыларымыз туралы очерк, эссе, сыни зерттеулері енгізілген.

   

Адырбеков, И. Елшінің жазбасынан [Мәтін] / И. Адырбеков. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2021. – 280 б.: сурет.

Бұл кітапта автордың елшілік қызметте болған кезеңдерінде өзі куә болған, тікелей қатысқан түрлі шаралар мен маңызды кездесулердің протоколдан тыс қалған жайттары мен қызықты оқиғалары баяндалады. Сонымен қатар елші қызметін атқарған мемлекеттердегі түрлі салаларда жүргізілген озық реформалар мен тәжірибелер туралы зерттеулері, өткен өмір жолы тартымды суреттеледі.

   

Рысбек, Қ. Қазақтың 90 бапкері [Мәтін] : хрестоматиялық құрал : 1945–2021 жылдар аралығындағы қазақтың таңдаулы бапкерлері мен шәкірттері туралы деректі мақалалар жинағы / Қ. Рысбек. – Алматы : Жарыс-Орда, 2021. – 624 б. : сурет.

Бұл кітапқа ХХ, ХХІ ғасырлардағы қазақтың таңдаулы 130-дан аса бапкері және олардың 560-тан астам шәкірттері туралы деректер мен материалдар еніп отыр. Қазақ елі тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы қарсаңында «Қазақтың 90 бапкері» кітабы оқырманға жол тартты.

   

Мұқанов, С. Мөлдір махаббат [Мәтін] : Роман / С. Мұқанов. – Алматы : Атамұра, 2006. – 520 б.

Материалы бұрынғы, оқиғасы бұрынғы, негізгі кейіпкері бұрынғы, олардың өзара драмалық қарым-қатынасы бұрынғы бола тұра, сипаттау жағынан роман бірталай өзгеріп, басынан аяғына дейін қайтадан жазылып шықты. Бұлай болуға тағы бір басты себеп: ауыр қылмыспен әділ жаза тартқан басты кейіпкер – Бүркіт, тиісті жазасын өтеп шығып азамат қатарына қосылғаннан кейін, романды толықтыратын тың материалдар беруі және «Адасқандар» басылғаннан кейін, тағы бір басты кейіпкер – Бәтестің де толық «естелігі» табылуы.

   

Үш жүздің шежіресі [Мәтін] / құраст. І. Сариев. – Алматы : Өлке, 2014. – 135, [1] б.

Қазақ шежіресінің бірнеше түрлі нұсқасы бары жұртшылыққа белгілі. Алайда бұл шежіренің басқалардан басты айырмашылығы да, басым тұстары да жинақылығы мен бұдан бір ғасыр бұрынғы деректерге жүгініп жол ашушы болуында деп білеміз.

Шежіреде қазақ арасындағы ағайын-туыс атаулары, ата-тек, үрім-бұтақ туралы түсініктер де топтастырылды.

   

Ахметова, З. Жетілік ұғым [Мәтін] / З. Ахметова. – Алматы : Атамұра, 2022. – 144 б.

Әдетте, жеті қазына жайлы естіп жүргенімізбен, жалпы, қазақтың жетілік ұғымы туралы толық жазылмаған екен. Автордың бұл кітабының ерекшелігі де осында. «Атамұра» мектеп кітапханасы» сериясымен жарық көріп отырған З. Ахметованың халық мұрасын зерделеген бұл еңбегі «Бабалар аманаты» кітабында жарық көрген болатын.

   

Қажи, А. Жүрегімнің жарқылы [Мәтін] / А. Қажи. – Қостанай : Шапақ, 2021. – 144 б.

Абай Қажи баспасөз беттерінен жиі көрініп жүрген, оқырман көңілінің көгінен орын алған белгілі ақын.

Әдебиет әлемінің әр жанырына қалам тербеген бес аспап қаламгер. Сөзіміздің дәлеліндей алуандығын осы кітаптан көре аласыздар.

   

Төлеубекова, Р. К. Абайдың педагогикалық дүниетанымы [Мәтін] : ұжымдық монография / Р. К. Төлеубекова, Е. Ө. Жұматаева, Т. С. Сламбекова. – Нұр Сұлтан : Алашорда, 2021. – 336 б.

«Абай академиясы» сериясының осы басылымында А. Құнанбайұлының мұрасындағы педагогикалық, психологиялық, тәлім-тәрбиелік мәселелер талданып, зерттелінген. Дәйектеме ретінде кестелер, суреттер, матрицалар беріліп, нұсқалы тұрғыда «Адам бол», «Толық адам бол», «Қалыпты адам бол», «Кемелді адам бол» тұжырымдары ұсынылған.

Ыбырай, С. Жарым адамнан – Толық адамға [Мәтін] / С. Ыбырай. – Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2021. – 208 б.

Бұл кітапта А. Құнанбайұлының «38 қара сөз» – «Ғақлиат тасдиқат» – «Кітаб тасдиқ» мұрасы Мүрсейіт көшірген нұсқасымен салыстырылып, бүгінгі қазақ тіліне лайықталып қайта жазылып шыққан. Шығарманың ғылыми-философиялық негізі, «толық адам» идеясы, хакім қолданған ғылыми-методологиялық әдістер талданып, ой-тұжырымдарына түсінік берілген. Сондай-ақ қазіргі жастардың ұғымына жақындату мақсатында коучинг тәсілімен жазылған бөлім енгізілген.

Жұртбай, Т. Қ. Салыстырып байқарсыз... [Мәтін] : (Абайдың сыртқы әлемі : әдеби-салыстырмалы талдау) / Т. Қ. Жұртбай. – Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2021. – 320 б.

Бұл еңбекте ұлы ақынның «Жиырма бесінші сөзіндегі» осы уақытқа дейін мүлдем қарама-қарсы бағытта теріс түсіндіріліп келген «дәрілқарап» пен «дағуа» ұғымдарының түпкі мағынасы, қолданылуының тарихи жағдайы, заман ырқында бұрмаланып түсіндірілген «тиянақ сөздің» астары, оның кейінгі тарихи-рухани дамуға тигізген салдары, зардабы, ауқым-ауаны дәлелді деректермен салыстырыла талданады. Сол арқылы Абайдың түпмәтінінің мағынасын аша отырып, абайтану іліміне қатысты тың пайымдаулар жасайды.

Ибраев, Ш. Абай феномені [Мәтін] : ғылыми зерттеу / Ш. Ибраев. – Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2021. – 240 б.

Кітапта Абайдың ақындық тұлғасы, шығармашылығы әдебиеттану ғылымының қазіргі заманғы жетістіктері мен концептуалдық нәтижелері тұрғысынан талданған. Зерттеудің әлеуметтік, философиялық, антропологиялық және психологиялық аспектілері көркемдік-эстетикалық ұстанымдармен өрелесуі – Абай поэзиясының көпқабатты сипатын, мәнін, құрылымдық жүйесін анықтауға мүмкіндік беретін жаңа әдістемелік тұғырнама ретінде құрастырылады.

Негимов, С. Абайдың көркемдік және ғылыми дүниетанымы [Мәтін] : монография / С. Негимов. – Нұр Сұлтан : Алашорда, 2021. – 288 б.

Бұл басылымда қазақ жаңа жазба әдебиетінің негізін қалаушы, ойшыл, хәкім, композитор, ұлт қайраткері Абайдың шығармашылық өнернамасы – көркемдік, пәлсапалық, ғылыми дүниетанымы тарихи-филологиялық тұрғыдан сараланып зерделенеді.

Кәрімхан, З. Абай және Алаш [Мәтін] : Абайтанудың кейбір мәселелері / З. Кәрімхан, Е. Тоқтарбай. – Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2021. – 336 б.

Зерттеуге ХХ ғасыр басындағы қазақ оқығандарының қоғамдық-мәдени қызметі негіз болған. Алаштың жан-жақты, білімді азаматтары А. Құнанбайұлының тұлғасын көтеріп, оның шығармашылығына зор ғылыми баға берген. Еңбекте осы мәселе бүге-шүгесіне дейін талданып, сараланған.

Бес асыл іс [Мәтін] : балаларға арналған танымдық жинақ. – Нұр Сұлтан : Алашорда, 2021. – 312 б.

Бұл кітапқа А. Құнанбайұлының жас ұрпаққа тағлым, өсиеті қамтылған. Жинақта Абайдың «Ғылым таппай мақтанба» өлеңінен бастау алған бес асыл іс туралы ойы талданып, балалар ұғымына сай түсіндірілген. Бес сананың танымдық мәнінен бастау алған түсіндіру, талдаулар «бес» саны аясына жинақталып, кемеңгер ақын туралы танымдық материалдар, ұсынылған тапсырмалар дерлік осы бағытта топтастырылған.

Жұртбай, Т. Қ. Ол боламын демеңдер... [Мәтін] : Абайдың өмірі мен шығармашылығы туралы зерттеулер / Т. Қ. Жұртбай. – Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2021. – 584 б.

Бұл кітапта бүгінгі таңда абайтану іліміне қатысты ең өзекті мәселелер көтерілген. Абайдың өлеңдері текстологиялық-мәтіндік тұрғыдан талданып, ғылыми пайымдаулар жасаған. Абайдың өмірбаяны мен азаматтық көзқарасына қатысты осы уақытқа дейін теріс түсіндіріліп, не бұрмаланып келген оқиғалардың астарын ашатын өмірлік деректерге негізделген ақынның өмірбаяны ұсынылған.

Қасқабасов, С. А. Абайға дейінгі және Абайдан кейінгі қазақ әдебиеті [Мәтін] : әр жылдағы ойлар, толғамдар, тұжырымдар / С. А. Қасқабасов. – Нұр Сұлтан : Алашорда, 2021. – 192 б.

Бұл басылымда көрнекті ғалым, қазақ фольклоры мен әдебиетінің белгілі зерттеушісі академик С. А. Қасқабасовтың Абай Құнанбайұлына дейінгі, оның өзінің және одан кейінгі қазақ әдебиеті мен фольклорына байланысты әр жылдары қазақ және орыс тілдерінде жарық көрген мақалалары мен баяндамаларында айтылған ойлары, толғамдары мен тұжырымдары қамтылып отыр.

Жұртбай, Т. Қ. Білмей мұны жазған жоқ... [Мәтін] : (Абай Құнанбайұлы тәлімдері) : мәтінтанулық зерттеу. 1-кітап / Т. Қ. Жұртбай. – Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2021. – 448 б.

Бұл басылымда А. Құнанбайұлы шығармаларының Зият Шәкәрімұлы қолында сақталған көшірме-нұсқасы мен Шәкәрім дәптерінен алынған Шериаздан Мәрсекұлы көшірме-нұсқасы салыстырылып зерттеледі.

   

Жұртбай, Т. Қ. Білмей мұны жазған жоқ... [Мәтін] : (Абай өлеңдері. Санкт-Петербург, 1909 жыл, көшірме) : мәтінтанулық зерттеу. 2-кітап : Ойда бардан толғанып / Т. Қ. Жұртбай. – Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2021. – 356 б.

Бұл басылымда А. Құнанбайұлы шығармалары мен белгісіз автор көшірген қолжазба нұсқасы салыстырылып зерттеледі.

Кітап мәтінтанушы, әдебиеттанушы ғалымдарға, білім алушыларға және жалпы рухани мұраға қызыққан қауымға арналған.

   

Кенемолдин, М. Шәкерім айтқан, қазақ оқығандары [Мәтін] : зерттеулер, мақалалар / М. Кенемолдин. – Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2021. – 208 б.

Бұл жинаққа ХХ ғасыр басында азаттық үшін күрескен ұлт зиялыларының өмірі мен шығармашылық қызметі туралы танымдық мақалалар топтастырылып берілген. Зерттеу материалдары мұрағат құжаттары негізінде баяндалады.

   

Елгезек, А. Шаһар кезген [Мәтін] : өлеңдер жинағы / А. Елгезек. – Алматы : Дәуір, 2021. – 400 б.

Қазақ поэзиясына өзгеше леп, бөлекше сарын алып келген ақын А. Елгезектің кезекті жинағына жұртқа кеңінен таныс жырлары мен жаңа өлеңдері енгізіліп отыр.

   

Кенжебаев, Т. Кәусар [Мәтін] : өлеңдер жинағы / Т. Кенжебаев. – Алматы : Дәуір, 2021. – 224 б.

Кітап «Тәубе» және «Фәни-жалған» атты екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімге автордың өмір туралы, өзі туралы ой-толғамдары енсе, екінші бөлімге туған жер, жастық шақ пен махаббат тақырыбындағы өлеңдері топтастырылған.

   

Әуелхан, К. Өң мен түс [Мәтін] : өлеңдер жинағы / К. Әуелхан. – Алматы : Дәуір, 2021. – 152 б.

«Өң мен түс» жыр жинағында жүзден астам лирикалық өлеңдер мен толғаулары топтастырылған. Ақын өлеңдерінде жастық сезімдер, әйел затына тән нәзік көңіл-күй, шұрайлы тіл әсем өлеңдермен тамаша суреттеледі.

Доспанбетов, Ұ. Жәлменде би [Мәтін] : роман / Ұ. Доспанбетов. – Алматы : Дәуір, 2021. – 480 б.

Романда ХІХ-ғасырдың екінші жартысында өмір сүрген, Іле мен Қаратал өңіріндегі елдерге басшылық жасаған атақты би мен оның баласы Пішән жайында айтылады. Жәлменде би Ресей жерінен ауып келген орыс шаруаларының көмегімен қазақтарды отырықшылық тұрмысқа, егіншілікке, сауда-саттыққа баулыған, ағаш үйлер, мектептер салдырған. Шетелдік саяхатшыларға түрік шежіресін жаздыртқан. Басқа да алуан істер атқарған.

Әсемқұлов, Т. Шығармалары [Текст] : Т. 7 : Мифология. История. Этнография. Музыка. Тылсым перне / Т. Әсемқұлов. – Sardar G, 2022. – 400 б.

В седьмом томе собраны тексты на русском языке, посвященные казахской музыке, а также мифологии, этнографии, истории. Они создавались в течение более, чем 30 лет, отражая парадигмы, актуальные для исследователя в разные периоды жизни.